Nasze kursy zostały przygotowane specjalnie dla dzieci

  • w wieku 5-15 lat
  • mieszkających poza granicami Polski
  • które na co dzień chodzą do szkoły w kraju zamieszkania i uczą się w języku otoczenia
  • które mają ograniczoną ilość czasu na naukę języka polskiego
  • u których język polski jest drugim językiem
  • które nie mają dostępu lub nie mogą korzystać z Polskiej Szkoły sobotniej