Kursy języka polskiego jako obcego dla dzieci

– oparte na podstawie programowej,

– wykorzystujące sprawdzone podręczniki do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych

– prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem